Zorginstellingen

Wij helpen de onrust van bewoners in zorginstellingen te verminderen.

Waarom een 'maatje' van het Momentum in huis halen?

Onze vrijwilligers zijn goed opgeleid en betrokken en worden zorgvuldig gematcht met uw bewoners. Iedere vrijwilliger bezorgt zijn/haar bewoner wekelijks extra momenten van gezelligheid en zingeving, op de manier die precies past. Graag springen zij bij om de werkdruk van uw zorgpersoneel te verminderen en de mantelzorger een moment van rust te geven.

Rust op een afdeling zal bijdragen aan een prettige woonomgeving voor de bewoners en een aangename werkomgeving voor de zorgmedewerkers. Ook de betrokken mantelzorger zal opgelucht zijn te weten dat er extra aandacht is voor zijn/haar naaste, wat even rust geeft.

De vrijwilligers van Het Momenten zorgen voor:

  • Meer tevredenheid bij bewoners;
  • Meer rust op de afdeling;
  • Een aangename werkomgeving voor uw zorgmedewerkers;
  • Ruimte voor andere zaken voor uw zorgmedewerkers, zoals meer aandacht voor andere bewoners;
  • Momenten van rust voor de mantelzorger;
  • Positieve aandacht voor uw woonzorgcentrum;
  • Positieve verhalen die de beeldvorming over de zorg positief kunnen beïnvloeden.

Geef meer aandacht en tijd aan mensen met dementie.

Volgens Stichting Alzheimer Nederland lijden in Nederland ruim 270.000 mensen aan dementie, een verzamelnaam voor ca. 50 verschillende ziektes, waaronder alzheimer. Ruim 70.000 patiënten wonen in verpleeg- of verzorgingshuizen.

Door te dwalen of te roepen kan een bewoner grote onrust veroorzaken in een zorginstelling. Afleiding doet dan wonderen. Deze mensen met dementie hebben veel individuele zorg en aandacht nodig, voor zij zich prettig en rustig voelen.

De dagelijkse praktijk leert dat er helaas in veel zorginstellingen te weinig capaciteit is om alle bewoners met dementie goed te begeleiden. Zorgverleners en mantelzorgers zijn al (te) drukbezet.

Wat kan er nog wel?

Hoe mooi zou het zijn als een zorgvuldig gematchte vrijwilliger dan geregeld met een bewoner gaat wandelen. Of een kaartje legt, foto's kijkt, de krant leest of een gesprek voert over een gezamenlijke interesse, beroep, etc. Gewoon kijken wat nog kan en dat samen doen! Op die manier zullen bewoners gelukkiger worden en tegelijkertijd minder onrust veroorzaken. Goed voor de hele afdeling!

Quote_icon_FFFFFF
Meike Smits
Specialist ouderengeneeskunde Ananz Wonen, Welzijn, Zorg

Top Sylvia, dat wat jij, met jouw persoonlijke ervaringen, met Het Momentum tot stand brengt in de zorg voor mensen met dementie.

Quote_icon_FFFFFF
Jessie Thijssen
Teamleider Akert Ananz Wonen, Welzijn, Zorg

Het Momentum is een mooi vrijwilligersinitiatief. Ik ben er trots op dat het als eerste bij ons op locatie Akert wordt vormgegeven. Ik zie het dagelijks; het zijn de kleine dingen en de extra aandacht die het doen!

Quote_icon_FFFFFF
Antoinette van der Linden
Mantelzorgster

Bedankt Sylvia, voor je geweldige inzet. Het Momentum is echt iets moois!

Quote_icon_FFFFFF
Corine van Overbeek
Huiskamerassistente Ananz Wonen, Welzijn, Zorg

Dit is werkelijk zo'n mooi project, met hart en ziel tot stand gekomen. Waarbij de bewoner zich weer gekend en erkend zal voelen. Ik verwacht dat er veel mensen geraakt gaan worden.

Quote_icon_FFFFFF
Marion van Zoom
MBA Directeur Ananz Wonen, Welzijn, Zorg

Het is heel waardevol te zien dat met deze vorm van één op één aandacht van Het Momentum nog altijd mooi contact mogelijk is. 

Quote_icon_FFFFFF
Annekie Dunnink
Verzorgende IG Zorgcombinatie Noorderboog

Dit is echt geweldig! Goed over nagedacht ook door scholing te geven! Echt een top project voor het (pg)verpleeghuis! Een perfect middel in de strijd tegen eenzaamheid!

Quote_icon_FFFFFF
Trude Nijhoff
Vrijwilligster

Ik geniet van de hartverwarmende momenten, die je als vrijwilliger van Het Momentum zomaar kunt meemaken!

Hoe het werkt

Onze diensten zijn op maat en iedere zorginstelling kan zelf bepalen van welke diensten zij gebruik wil maken. Elke match dient te worden verzorgd door een professional van de zorginstelling i.o.m. de mantelzorger, zodat we er zeker van zijn dat we de best mogelijke match maken!

Wat we doen

Werven

Wij werven lokaal uw benodigde vrijwilligers en zoeken gericht, op basis van gemeenschappelijke interesses, een gezamenlijke hobby, etc. Dit verhoogt de kans dat er een persoonlijke band ontstaat met de bewoner met mogelijk nog wat herkenning en vertrouwen.

Opleiden en begeleiden

Wij leiden onze vrijwilligers op in 3 korte workshops en een praktijkonderdeel. De workshops worden verzorgd door een GZ psycholoog. Na de match organiseren we diverse intervisieavonden. Waar mogelijk verzorgen we in samenwerking met de zorginstelling optioneel extra workshops, die onze vrijwilligers nog meer 'bagage' verschaffen voor hun omgang met bewoners met dementie. Ook begeleiden we uw professionals bij de opstart en waar nodig, ook tijdens het project.

Inspireren

Met onze landelijke communicatie on- en offline van mooie verhalen uit de praktijk proberen we zoveel mogelijk mensen te inspireren en te enthousiasmeren. Voor de zorg, voor vrijwilligerswerk, voor het aanvragen van een maatje, voor uw zorginstelling. Onze blogs zijn gemakkelijk te delen via uw eigen social media. Met al deze kanalen werken we voortdurend aan meer aandacht voor mensen die dat nodig hebben!

Subsidie

We verzorgen de subsidieaanvraag, indien de deelnemende zorginstelling daarvoor in aanmerking komt.

Projectplan

We schrijven een op maat projectplan voor de deelnemende zorginstelling. 

Project begeleiding

We begeleiden de interne professionals die het project binnen de zorginstelling gaan vormgeven.

Vrijwilligers werven

In nauwe samenwerking met de vrijwilligerscoördinator van de zorginstelling werven wij vrijwilligers in de regio.

Informatie avonden

We organiseren informatieavonden voor vrijwilligers en mantelzorgers in nauwe samenwerking met medewerkers van de zorginstelling.

Opleidingsmateriaal

In samenwerking met de zorginstelling zorgen we voor het opleidingsmateriaal en de opleiding (3 avonden en een dagdeel stage/kennismaken) van vrijwilligers. Zij sluiten de cursus af met een certificaat.

Toolkit vrijwilligers

We bieden vrijwilligers diverse tips en handvatten voor omgang en activiteiten met mensen met dementie.

Communicatie

In samenwerking met medewerkers van de zorginstelling zorgen wij voor in- en externe communicatie (persberichten, wervingsmateriaal, nieuwsbrieven, blogs, website, Facebook, etc.).

Voorlichting & blogs

We bloggen regelmatig over de voortgang van onze projecten. Eenvoudig via eigen social media te delen.