nieuws

Samenwerking met Zorg & Wonen Glorieux in Eindhoven van start!

Samenwerking Glorieux en Het Momentum!

We zijn zeer trots op ons samenwerkingsverband met Zorg & Wonen Glorieux in Eindhoven. Ons doel is om nieuwe vrijwilligers te werven voor een persoonlijke match en deze én bestaande vrijwilligers extra te scholen in hun omgang met bewoners met dementie.

Zorg & Wonen Glorieux voorziet in zorg op maat op het Glorieuxpark. Ze beschikt over een verzorgingshuis en een aantal leefstijlwoningen. Vroeger woonden hier enkel de Zusters van Barmhartigheid van Ronse. Tegenwoordig kunnen alle ouderen met een zorgvraag hier terecht. Het uitgangspunt is dat wat de bewoner nog zelf wil en kan zoveel mogelijk centraal staat. Zo behoudt men zo lang mogelijk de eigen regie over het leven. Dat geldt ook voor de bewoners met dementie. Zij kunnen daarbij wel wat extra hulp gebruiken, ook van onze vrijwilligers.

 

Infoavond

De samenwerking tussen Glorieux en Het Momentum kwam mede tot stand dankzij een tegemoetkoming in de kosten door het Oranje Fonds. De samenwerking start met een infoavond voor alle geïnteresseerden (eventuele vrijwilligers, mantelzorgers, bewoners en zorgmedewerkers)  op donderdag 16 april, van 19.00 – 20.30 uur in Het Glorieuxgebouw, Zaal De Refter aan de Glorieuxlaan 2 te Eindhoven. Aub aanmelden via info@hetmomentum.nl.

 

deel dit