nieuws

Het Momentum zoekt vrijwilligers voor bewoners Landgoed Glorieuxpark Eindhoven

Zorg & Wonen Glorieux in Eindhoven en Stichting Het Momentum werken vanaf nu samen in werving en scholing van vrijwilligers voor een passende match met bewoners met dementie. De samenwerking kwam mede tot stand dankzij een tegemoetkoming in de kosten door het Oranje Fonds.

Zorg met eigen regie, ook in coronatijd

Zorg & Wonen Glorieux voorziet in zorg op maat op het Landgoed Glorieuxpark. Ze beschikt over een verzorgingshuis en enkele leefstijlwoningen. Vroeger woonden hier de Zusters van Barmhartigheid. “Tegenwoordig kunnen alle ouderen met een zorgvraag hier terecht. Het uitgangspunt is dat wat de bewoner nog zelf wil en kan zoveel mogelijk centraal staat. Zo behoudt men zo lang mogelijk de eigen regie over het leven. Dat geldt ook voor onze bewoners met dementie. Wij kunnen daarbij zeker wat extra hulp gebruiken van vrijwilligers”, aldus Carla Bodet, coördinator vrijwilligers. “Ons prachtige landgoed en de gezellige sfeer zorgen er zeker voor dat je hier ook als vrijwilliger met plezier aan de slag kunt! Ook binnen coronatijd, waarin wij altijd zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving voor onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers.”

Informatie

De geplande infoavonden konden tot op heden geen doorgang vinden in verband met corona, maar daarvoor in de plaats zijn er informatieve vlogs gemaakt die te vinden zijn op de sociale media en de website www.hetmomentum.nl. Iedereen boven de 18 met empathie en geduld en die een uurtje per week tijd heeft, is welkom bij Het Momentum om samen te werken aan de best mogelijke match. Neem nu contact op met Het Momentum of kijk naar onze aanvragen voor vrijwilligers bij Glorieux!

deel dit