nieuws

Facultatieve workshops voor onze vrijwilligers als extra ondersteuning

Onze vrijwilligers krijgen alle kansen om zich verder te verdiepen in de zorg. Ze worden naast de introductie training dan ook uitgenodigd voor diverse aanvullende workshops. Zo zijn recentelijk de vrijwilligers binnen Ananz Woonzorgcentrum Akert uitgenodigd voor de facultatieve workshops Veiligheid en Ergotherapie. Het woonzorgcentrum biedt hen zo ook mooie kansen voor kennisverrijking, naast het mooie contact met een bewoner met dementie!

Goede ondersteuning

Wij vinden het belangrijk om onze vrijwilligers zo goed mogelijk te informeren over zoveel mogelijk aspecten binnen de zorg voor mensen met dementie. Daar horen deze onderwerpen zeker bij! Het bijwonen van de workshops is uiteraard vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Een mooie kans dus!

deel dit