nieuws

Derde groep vrijwilligers klaar voor match bij Ananz!

Op maandagavond 3 juni sloot de derde groep vrijwilligers voor Ananz hun opleiding met succes af. Zij ontvingen hun certificaat. Van de 20 nieuwe vrijwilligers waren er al een paar met vakantie, dus hun certificaat wordt nagestuurd. Voor het grootste aantal van hen zijn er al matches in beeld. De kennismakingsgesprekken starten binnenkort op de locaties Berkenheuvel, Nicasius en Akert. We heten onze nieuwe vrijwilligers van harte welkom en wensen hen veel mooie momenten, samen met ‘hun’ bewoner!

deel dit