nieuws

Aandacht van ActiZ voor Het Momentum als voorbeeld van een bijdrage aan nieuwe zorg!

ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties, die met 500 duizend medewerkers twee miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verplegen en verzorgen in het verpleeghuis en in verblijfsvoorzieningen tussen ziekenhuis en thuis in.

Gesprekspartner

ActiZ is gesprekspartner voor ambtelijk en politiek Den Haag, spreekbuis en nieuwsmakelaar voor media. ActiZ werkt in de landelijke belangenbehartiging nauw samen met andere betrokken partijen, zoals zorgverzekeraars, beroepsverenigingen, woningcorporaties, gemeentes, vakbonden en patiëntenorganisaties.

Voorbeeld

Er is meer nodig om de ouderenzorg te hervormen dan alleen kortdurende actieprogramma’s. Verder vooruit kijken is noodzakelijk. Volgens ActiZ verdient de fundamentele verandering van de zorg voor ouderen een brede, maatschappelijke aanpak. Het Momentum is een voorbeeld van een van de projecten die daar een bijdrage aan levert. Wij zijn trots op deze aandacht van ActiZ, waar de beoogde minister van langdurige zorg een van de bestuurders is!

 

Dank

Met dank aan Veroni Haans van Anna Ouderenzorg en Carla Bodet van Glorieux voor hun bijdrage aan dit artikel.

Lees hier het artikel!

 

deel dit