blog

Terug in de tijd met Radio Remember

Radio Remember wil muziek laten horen waardoor mensen met dementie weer iets van hun verloren identiteit terugvinden. Ze leven op en genieten zienderogen! Een mooi initiatief dat wat ons betreft elke dag ‘aan’ moet in alle verzorgingstehuizen voor mensen met dementie!

deel dit